a tak dnes pro úspěšné zviditelnění společnosti či jedince na Internetu nestačí mít jen nějaké stránky, které obsahují nejnutnější informace. Dnes je potřeba jiný přístup - webové stránky by měly mít důležitou. informační, ale zároveň také estetickou hodnotu. 

Pokud Váš web bude postrádat jedno nebo druhé, výsledkem bude návštěvník webu - (potencionální zákazník), který se z Vašich stránek přesune jinam. 
Aby se tak nestávalo, vytvářím webové stránky tak, aby splňovaly několik níže uvedených vlastností. 

Z výše uvedených zásad se snažím vycházet při tvorbě jakýchkoliv webových stránek, které vytvářím.

Text

Správně strukturovaný text ve všech článcích či obsahu, vyskytujícím se kdekoliv na webu.

Responzivní design

Nemělo by záležet, zda stránky prohlížíte v počítači, notebooku, tabletu či mobilu. Stránky by měly být vytvořeny tak, aby ve všech zařízeních byly čitelné a správně zobrazené.

Formátování

Formátování textu, které je čitelné jak co do velikosti, tak co do kontrastu barvy písmen proti barvě pozadí.

Čitelnost fontů

Použité fonty musí být standardizované, aby nedošlo k tomu, že se čtenáři zobrazí exotickým fontem napsaný text, k němuž nemá příslušný font nainstalovaný v systému. V tomto případě se text obvykle zobrazí jako čtverečky anebo nějakým náhradním fontem, který většinou nepodporuje diakritiku.

Navigace

Srozumitelná navigace - čtenář by měl na jakékoliv stránce vědět v jaké části / sekci / kategorii webu, se nalézá, a jak a kudy se přesune na jinou část webu.

Návrh s ohledem na technologie

Správné provázání odkazů napříč Vašimi webovými stránkami, spolu se zajištěním funkčnosti navigace pro prohlížeče nepodporující nějakou z použitých technologií, anebo pro handicapované čtenáře.

Rychlost

Rychlé načítání webových stránek -Čekající čtenář jednoduše z webu odejde, pokud stránky nereagují tak rychle, jak předpokládal.

Různé prohlížeče

A v neposlední řadě musí být webové stránky napsány tak, aby se v každém prohlížeči zobrazovaly přibližně stejně.

Dostatek obsahu

Vaše webová prezentace může být sebekrásnější a vypilovanější, ale bez originálního obsahu, tedy toho, co na Vaše stránky přivede návštěvníky je vlastně k ničemu. Dejte si tedy trochu práce, a vyrobte něco užitečného.