Web For You

Vyzkoušejte něco nového a neobvyklého

Jak vytvářím web?

Doba pokročila, a tak dnes pro úspěšné zviditelnění společnosti či jedince na Internetu nestačí mít jen nějaké stránky, které obsahují nejnutnější informace. Dnes je potřeba jiný přístup - webové stránky by měly mít důležitou

informační, ale zároveň také estetickou hodnotu. Pokud Váš web bude postrádat jedno nebo druhé, výsledkem bude návštěvník webu - (potencionální zákazník), který se z Vašich stránek přesune jinam.

 

 

Aby se tak nestávalo, vytvářím webové stránky tak, aby splňovaly několik níže uvedených vlastností:

  • Správně strukturovaný text ve všech článcích vyskytujících se kdekoliv na webu.
  • Formátování textu, které je čitelné jak co do velikosti, tak co do kontrastu barvy písmen proti barvě pozadí.
  • Použité fonty musí být standardizované, aby nedošlo k tomu, že se čtenáři zobrazí exotickým fontem napsaný text, k němuž nemá příslušný font nainstalovaný v systému. V tomto případě se text zobrazí nějakým náhradním fontem - často nepodporujícím diakritiku, nebo čtverečky, apod...
  • Správné provázání odkazů napříč Vašimi webovými stránkami, spolu se zajištěním funkčnosti navigace pro prohlížeče nepodporující nějakou z použitých technologií, anebo pro handicapované čtenáře.
  • Srozumitelná navigace - čtenář by měl na jakékoliv stránce vědět v jaké části / sekci / kategorii webu, se nalézá, a jak a kudy se přesune na jinou část webu.
  • Rychlé načítání webových stránek -Čekající čtenář jednoduše z webu odejde, pokud stránky nereagují tak rychle, jak předpokládal.
  • A v neposlední řadě, musí být webové stránky napsány tak, aby se v každém prohlížeči zobrazovaly přibližně stejně.

Z výše uvedených zásad se snažím vycházet při tvorbě jakýchkoliv webových stránek, které vytvářím.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.